SİİRT'TE ÖZEL KURUMDAN YKS DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİM
30-06-2021 14:53   Güncelleme : 30-06-2021 14:54
Google News

SİİRT'TE ÖZEL KURUMDAN YKS DEĞERLENDİRMESİ

SİİRT'TE ÖZEL KURUMDAN YKS DEĞERLENDİRMESİ
Siirt Final Özel Öğretim Kursu Müdürü Akın Polat, YKS 2021 TYT ve AYT oturumlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"TYT oturumu için Türkçe testinde ÖSYM’nin geçen yılın uzun paragraf sorularına göre bu yıl daha kısa paragraf soruları seçilmiş fakat şıklarda çeldiricilik güçlendirilmiş" diye ifade eden Polat, matematik testinde zorluk derecesi fazla olan sorular temel bilgileri zorlayan problemlerin uzun olması ve yeni nesil sorulara az yer verilmesi öğrencilerin soruları belirlenen sürede yetiştirmelerinde güçlük yarattığını söyledi.
Polat, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Geometri sorularına baktığımızda, sorular geometriksel düşünmeyi metinden modelleme yoluyla anlamaya dayalı hazırlanmış. Özellikle seri denemelerimizde bu tarzda soruları öğrencilerimize fazlasıyla tanıtmıştık. Fakat Türkiye’nin farklı şehirlerinde farklı kurumlarındaki zümrelerle yaptığımız görüşmelerde öğrencilerin soruları yetiştirememekten kaynaklı boş bıraktıkları soruların daha çok bu tarz sorulardan oluştuğu belirtildi. Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü testlerinde, bilgiyi yorumlayan sorular sorulmuş olup sorular orta kolaylıktadır denebilir. Fizik testinde, soruların daha çok günlük hayatla ilişkilendirildiğini görmekteyiz. Kimya ve Biyoloji testlerinde, sorular temel bilgileri yorumlama becerisine göre hazırlanmıştır. TYT’nin tüm testleri için; doğru okuma,  doğru düşünerek yorum yapabilme,  hızlı kavrama, zamanı iyi kullanma, bilimsel okuma becerisi, hatasız işlem yapma yeteneklerinin ölçüldüğü görülmektedir. 
AYT oturumu için, tüm testlerin orta zorlukta olduğu söylenebilir. Matematik ile Türk Dili ve Edebiyatı testlerinin Sayısal ve Eşit Ağırlık için belirleyici olacağı düşünülmektedir. AYT’nin tüm testleri için;
Bilgiye dayalı, bilgiyi sorgulayan tarzda sorular hazırlanmıştır. Bu soruların çözülebilmesi için konuların dersin formatına uygun bir şekilde sınıf ortamında yüz yüze eğitimle öğrenilmesi gerekmektedir. Bu formatta öğrenilen bilgileri soru içerisinde doğru kullanma becerilerini ölçmeye çalışan bir AYT gördük.
Tüm oturumların genel değerlendirmesine baktığımızda ise, sürpriz bir sınavla karşılaşmadığımızı, kolay, orta, zor sorular oranına uygun davranıldığını görmekteyiz. Sınav öncesi öğrencilerimize yaptığımız rehberlik çalışmalarına uygun bir sınavla karşılaştığımızı söyleyebilirim.
Sınava katılan tüm öğrencilere, ailelerine ve onları hazırlayan öğretmenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım sınav sonuçları istedikleri gibi olur. YKS sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanacağı duyurulmuştu. Sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Siirt Final Kurs Merkezi olarak Siirtli tüm öğrencilere tercih danışmanlığı yapabileceğimizi belirmek isterim.
Branş bazlı detaylı değerlendirmeleri zümre başkanı arkadaşlarıma bırakıyorum
MATEMATİK SORULARI
TYT matematik soruları; muhakeme gücü, yorum kabiliyeti, okuduğunu anlamaya dayalı ve işlem becerisini ölçen sorulardan oluşmaktaydı. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmış. Bu yılki sınav geçen yıla göre daha zorlayıcı olmuş. Matematik sınavının zor olması zaman sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle matematik kısmı sınav sonuçlarında belirleyici olacaktır.
AYT 2021 soruları geçen yıllarla karşılaştırıldığında kolay soru sayısı azdı. Orta ve zor soruların ağırlıkta olması sebebiyle sınavın belirleyici dersinin Matematik olacağı kanaatindeyim. Müfredat dışı soru olmayıp güzel ve özgün sorular sorulmuştu. Sorulan sorularda bilgi ve işlem yükü ağırlıktaydı. Bu nedenle öğrencilerin, matematik sorularının çözümünde zorlandığı kanısındayım.
GEOMETRİ SORULARI
TYT geometri konu dağılımının tamamı 9,10 ve11. sınıfın konularından oluşmuş. Soruların zorluk derecesi orta  seviyede, geometri sorularına ilk bakıldığı zaman zor gibi geliyorsa da  şekil anlaşılıp ve açıklamalar okunduğunda soruların basit ve çözülebilir olduğu görülüyor. Geometri soruları şekil yorumlama ve anlamaya dayalıydı. TYT sorularının tamamı çocuklara anlattığımız konular ve tavsiye ettiğimiz kaynaklarla birebir benzerlik göstermektedir.
AYT geometri sorularının konu dağılımı ise TYT konuları gibi homojen olmamış; daha çok 11. sınıf konularında ve özellikle trigonometri konusu üzerinde durulmuş. AYT geometri soruları da anlamaya yönelik ve işlem gerektiren sorulardı. TYT ve AYT geometri soruları önceki yıllara göre yeni nesil sorulara çok yer verilmemiş ve aynı zaman müfredatın dışına da çıkılmamış.
TARİH SORULARI
YKS toplamında tarih soruları açısından değerlendirdiğimizde; konu dağılımı inkılap tarihi ve genel tarih olarak dengelidir. Yıl boyu öğrencilerimizle konuştuğumuz gibi TYT yorum ağırlıklı AYT ise yorum yanında daha çok bilgi soruları barındırmaktadır. Terim ve kronolojik sorularında ayrıntı sorulduğunu görmekteyiz. Özellikle bu sorular bilen ile bilmeyeni ayırt edebilecek düzeydedir. Paragraf ve öncüllü sorular da bilgi soruları gibi kolay anlaşılır bir dille yazılmıştır. Bir YKS maratonu boyunca derse iyi odaklanmış ve sonrasında devamını getiren öğrencilerim, üzerinde durduğumuz ve çözdüğümüz birçok soru tarzıyla karşılaşmıştır.
COĞRAFYA SORULARI
2021 TYT Coğrafya sorularına baktığımız da soru dağılımının 9.ve 10. sınıf kazanımlarına uygun olduğu ve soruların ünitelere dağılımının dengeli olduğu görülmektedir. Düzenli olarak çalışan, harita okur yazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiştir. Derslerimizde de özellikle harita yorumlamaya yönelik çalışmalarımıza uygun sorular sorulduğunu görebilmekteyiz.2021 AYT Coğrafya sorularına baktığımızda Coğrafya-1 ve Coğrafya-2 sorularının 11. ve 12.sınıf kazanımlarına uygun olduğu ve soru dağılımının eşit olduğunu görüyoruz. Ünite bazında sorulara baktığımızda her iki testte de doğal sistemler ve çevre toplum ünitelerine ait konuları yer verildiği görülmekle birlikte "beşeri sistemler ve küresel ortam" bölgeler ve ülkeler ünitelerinin ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Sorularda Türkiye ve dünya haritalarına yer verilmiş olması, harita kullanma ve tanıma becerisinin önemini ortaya koymuştur.
FELSEFE SORULARI 
TYT Felsefe soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır orta düzeyde bir zorluk içermektedir. Sorular 10. Sınıf müfredatına uygundur. TYT’nin genel yapısına uygun olarak dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yöneliktir. AYT felsefe grubu soruları konu dağılımı dengeli olup kavram bilgisine dayalı sorular olduğundan ayırt ediciliği yüksekti.
FİZİK SORULARI
2021 YKS de çıkan soruların MEB in kazanımlarına uygun olduğu ve dengeli dağıtıldığı görülmektedir. TYT ve AYT de sorulan soruların bilgi, muhakeme çıkarım, temel kavramlar ve yorumlanmasına dayalı olduğu görülmektedir. İşleme dayalı sorunun hemen hemen hiç sorulmadığına tekrar şahit olduk. Bundan dolayı fizik dersinin en etkili ve verimli olarak sınıf ortamında öğrenilebileceğini, her kaynaktan soru çözülmemesi gerektiğini , piyasada satılan bazı kaynakların YKS formatına uygun olmadığını tekrardan görmüş olduk. Yıl içerisinde öğrencilerimizle yüz yüze işlediğimiz derslerde soruların büyük bir kısmının benzerlerini çözdüğümüzü de ayrıca ifade etmek isterim. Derse düzgün katılan, düzenli not alan, uygun kaynaklardan soru çözen ve yaptığımız rehberliğe uygun fizik dersini çalışan öğrencilerin çoğunluğunun sınavlarının iyi geçtiğini gördük. Sonuç olarak 2021 YKS soruları tahmin ettiğimiz tarzda ve konulardan çıkmıştır. Soru kalitesi iyi hazırlanmıştır. Büyük ihtimalle sayısal öğrencileri için fizik dersinin belirleyici bir ders olarak ön plana çıkacağını düşünüyorum.
KİMYA SORULARI
TYT. kimya soruları müfredata uygun hazırlanmış bilgi isteyen sorular. Düzenli çalışma yapan öğrencilerin yapabileceği sorulardı. Sadece bir soruda az yorum gerekiyordu sorular 10/9 sınıf müfredatına göre hazırlanmıştır
AYT kimya soruları 11 ve 12. Sınıf müfredatına göre hazırlanmış bilgi isteyen sorulardı bir soru dışında fazla yorum isteyen sorular yoktu. 8 soru 11. Sınıf,  5 soru 12. sınıf konularını içermektedir 12. sınıf konularında 2 soru elektrokimya, bir soru karbon kimyası, 2 soru organik kimyadan sorulmuştu. Düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği sorulardı
BİYOLOJİ SORULARI
2021 TYT Biyoloji sorularının zorluk seviyesinin orta düzeyde olduğu ancak sürenin yetişmemesinden kaynaklı soruların hem dikkatli okunmadığı hem de boş bırakılan soru sayısının fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca soruların 9.sınıf (3 soru) ve 10.sınıf (3 soru) konularını kapsadığı ve MEB’in kazanımlarıyla doğru orantılı olduğu görülmüştür. 
2021 AYT Biyoloji testinde soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu, soruların 11.sınıf (7 soru)ve 12.sınıf (6 soru)konularını kapsadığı hem bilginin hem de grafik yorumlama becerisinin ölçüldüğü tespit edilmiştir. Sorular MEB kazanımlarıyla doğru orantılıdır.
TÜRKÇE SORULARI
2021 YKS-TYT Türkçe sorularının geçen seneye benzer, beklendiği şekilde sorulduğunu görüyoruz. Sorular 33 paragraf ve anlam bilgisi ve 7 dil bilgisinden oluşmaktadır.Anlam sorularının yoğunlukta olduğu bu seneki sınavın kitap okumanın, okuduğunu doğru anlamanın ve yorumlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
Türkçe sorularından hareketle öğrencilerimizi roman ve hikâye okumanın dışında bilimsel, felsefî metinlere, makale okumaya yönlendirmemiz gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır.
2021 YKS-AYT’ de Türk Dili ve Edebiyatı sorularının 6'sının paragraf ve anlam bilgisi, 18'inin ise edebiyat bilgilerinden oluştuğunu görüyoruz. 
Bu seneki sınav sorularının büyük kısmında öğrencilerin doğrudan bilgi vererek değil temel edebiyat bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak bazı sorularda ise direkt temel edebiyat bilgilerinden hareketle doğru cevaba ulaşmaları istenmiştir.
Ancak soru dağılımında bir dengesizlikten söz edebiliriz. Edebiyat konularının çok geniş olduğunu düşündüğümüzde bazı konulardan birden fazla soru sorulması bazı konulardan ise hiç soru sorulmaması eleştirilebilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin divan edebiyatından yoğun bir şekilde soru sorulması ancak Cumhuriyet Dönemi'nden soru sorulmaması kabul edilir bir durum değildir.
Soruların zorluğunu değerlendirecek olursak, tam anlamıyla ezbere dayanmayan, okuduğunu anlayabilecek seviyede kelime bilgisine ve yorumlama becerisine sahip Eşit Ağırlık ve Sözel öğrencilerimizin soruları cevaplandırmakta zorlanmadıklarını düşünüyorum.
Her iki sınav için öğrencilerimizi bilinçlendirmemiz gerekir. Öğrencilerimizi saatlerini umarsızca harcadıkları internetin çıkmaz sokaklarından çıkarıp kitabın ufuk açan caddelerine çekebilmenin yollarını bulmamız gerekir. Öğrencilerimizin cazibe merkezini "okumak" yapabilmeliyiz.
Son olarak konular içerisindeki dengesizliği dışta tutarsak ÖSYM'nin, MEB'in müfredatına ve kazanımlarına uygun soru sorduğunu söyleyebiliriz"